Doğanın İnsan İle Etkileşimi

Doğanın İnsan İle Etkileşimi

Haziran 22, 2023 0 Yazar: plasnes

Doğa, insanlar dahil tüm canlıların yaşam alanını oluşturan temel unsurdur. Bu yaşam alanı, atmosfer (hava küresi), hidrosfer (su küresi), litosfer (taş küresi) ve biyosfer (canlılar küresi) adı verilen doğal sistemlerden oluşmaktadır. İnsanlar da tüm faaliyetlerini bu doğal sistemler içinde sürdürürler.

İnsanlar, hayatta kalabilmek için doğal çevreyle uyumlu bir yaşam tarzı benimsemiştir. Ancak doğal çevre, insanlara farklı olanaklar sunar. Bu da insanların beslenme, giyim, ekonomik faaliyetler gibi özelliklerinin farklılaşmasına yol açar. Hatta doğal çevre, insanların ten renkleri ve karakterleri gibi özelliklerinin de farklı olmasına etki eder.

Örneğin soğuk iklim bölgelerinde yaşayan insanlar, yağlı ve protein açısından zengin hayvansal gıdalar tüketirken kalın ve kürklü giysiler tercih ederler. Sıcak iklim bölgelerinde ise insanlar, sebze ve meyve ağırlıklı beslenirken daha ince ve serin tutan kıyafetleri tercih ederler. Ilıman iklim bölgelerinde yaşayan insanlar ise mevsimlere göre yaşamlarını düzenlerler.

Kırsal kesimlerde yaşayan insanlar, inşaat malzemeleri olarak nemli ve ılıman-sıcak iklim bölgelerinde ahşap, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde toprak veya kerpiç, uygun kaya türlerinin bulunduğu bölgelerde ise taş tercih ederler.

Doğal çevrenin sahip olduğu kaynaklar, ekonomik faaliyetleri etkileyebilir. Örneğin, tarım ürünlerinin bol miktarda yetiştiği bölgelerde gıda fabrikaları yaygın olabilir. Ormanlık bölgelere yakın bölgelerde, orman ürünlerine dayalı endüstri tesisleri kurulabilir. Ağaç kesimi ve ahşap işleme fabrikaları, bu alanlarda sıkça bulunur. Aynı şekilde, killi toprağın bol olduğu bölgelerde seramik, tuğla, kiremit ve kerpiç gibi ürünlerin üretimi için tesisler sıklıkla kurulur. Ayrıca, ulaşım ve teknolojik imkanların gelişmesiyle ham maddenin bulunduğu yerlerden uzakta da ilgili ham maddeye dayalı tesisler kurulabilir.

İklim ve yeryüzü şekilleri gibi doğal çevre koşulları, bazı tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde belirleyici bir rol oynayabilir. Bu tarım ürünleri, iklime özgü özellikler gösterir ve yeryüzündeki topografya ile uyumlu alanlarda daha verimli bir şekilde yetişebilir. Çay, fındık, kauçuk, hindistan cevizi, turunçgiller ve zeytin gibi ürünlerin farklı iklim ve toprak özelliklerinde yetiştirilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Doğal çevre koşulları aynı zamanda turizm faaliyetlerini de etkiler. Güneşli günlerin fazlalığı, deniz kenarlarında yaz turizminin gelişmesine yol açarken, yüksek ve engebeli arazi şekilleri ile uzun süren kışlar kış turizminin gelişmesini sağlar.

İnsan, yeryüzündeki kaynaklardan en çok faydalanan varlıktır. Doğal çevre koşullarının etkisiyle faaliyetlerini sürdürürken, bilgi birikimini artırmış ve teknolojik gelişmelerle doğada daha etkin hale gelmiştir. Elverişsiz arazilere köprüler, tüneller ve viyadükler inşa ederek tarım alanlarını genişletmiş, yerleşilebilir yeni alanlar açmıştır. Aynı zamanda barajlar inşa ederek akarsuları kontrol altına almış ve kanallarla denizleri birbirine bağlamıştır.

Karadeniz kıyı şeridi boyunca dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanır ve bu bölge oldukça engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu doğal yapı, bölgenin coğrafi karakteristiğini belirgin bir şekilde etkiler. Bu arazi yapısı, ulaşım, ticaret, tarım ve diğer ekonomik faaliyetler üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Buna rağmen bu bölgede deniz dolgusuyla yol ve havalimanları yapılırken, eğimli arazilere tüneller ve köprüler inşa edilmiş, tarım için teraslaşma yöntemiyle alan kazanılmış ve olumsuz etkiler azaltılmıştır.

Ancak insan, ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya müdahale etmesiyle çevre sorunlarına da neden olmaktadır. Tarım alanlarının amaç dışı ve yanlış kullanılması veya bitki örtüsünün tahrip edilmesi erozyon riskini ortaya çıkarır. Hızlı ve plansız şehirleşme, kontrolsüz sanayileşme hava, su ve toprak kirliliğini artırır. Ayrıca, atmosfere salınan sera gazları nedeniyle küresel ısınma hızla artmaktadır. Bu müdahaleler, insan yaşamıyla birlikte doğayı da olumsuz etkileyebilir. İnsanın doğaya yaptığı bu müdahaleler, çevresel sorunlara yol açarak ekosistemleri ve biyolojik dengeyi bozabilir. Bu durum, insanların sağlığı, yaşam kalitesi ve gelecek nesillerin refahı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.