Kaymakamın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kaymakamın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Haziran 24, 2023 0 Yazar: plasnes

Kaymakamlar, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetim sisteminde ilçelerin en üst düzey mülki idare amirleri olarak görev yapmaktadır. Bu makam, il valilerinin gözetimi ve denetimi altında faaliyet gösterir ve ilçenin idari işlerini yürütür. Kaymakamlar, toplumun güvenliği, kamu düzeni ve refahı için önemli bir rol oynamaktadır. Bu içerikte kaymakamlık makamı hakkında kapsamlı bilgilere yer verilmiştir.

Kaymakam nedir?

Kaymakam, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetim sisteminde, ilçenin en üst düzey mülki idare amiri olarak görev yapan kişidir. Kaymakamlar, il valilerinin gözetimi ve denetimi altında çalışır ve ilçenin yönetiminden sorumludur. Bu makam, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla ortaya çıkmıştır.

Kaymakamın görevleri nelerdir?

Kaymakamın temel görevi, ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlamaktır. Ayrıca halkın dilek ve isteklerini yerine getirmek, kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini denetlemek ve valinin emir ve talimatlarını yerine getirmek de kaymakamın sorumlulukları arasındadır. Kaymakamlar, ilçe sınırları içinde güvenlik, kamu düzeni ve refahın sağlanması için çeşitli çalışmalar yürütürler. Ayrıca ilçede meydana gelen olayları inceleyerek gerekli önlemleri alır ve sorunların çözümü için koordinasyon sağlarlar.

Kaymakamın sorumlulukları nelerdir?

Kaymakamın başlıca sorumlulukları şunlardır:

 1. İlçede kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde hukukun üstünlüğünü sağlamak.
 2. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 3. İlçedeki kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak.
 4. Halkın güvenliğini ve kamu düzenini korumak.
 5. Halkın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 6. İlçedeki kamu kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
 7. İlçede meydana gelen olayları incelemek ve gerekli önlemleri almak.
 8. Vali tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kaymakamın yetkileri nelerdir?

Kaymakamlar, görev ve sorumlulukları çerçevesinde belirli yetkilere sahiptir. İşte kaymakamın bazı yetkileri:

 1. İlçede görevli memur ve kamu çalışanlarını işten çıkartma yetkisi.
 2. İlçede gereken görevlilerin olmadığı durumlarda ilgili kuruma başvurarak işlerin yürütülmesini sağlama yetkisi.
 3. Adli ve askeri teşkilatlar dışındaki kamu görevlilerine uyarma ve kınama cezaları verme yetkisi.
 4. Suç işlenmesini önlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine kesin emirler verme yetkisi.
 5. Kolluk görevlilerinin yerlerini ve görevlerini değiştirme yetkisi valinin iznine bağlı olarak.
 6. Olağanüstü durumlarda valiye ve en yakın askeri komutanlıklara haber vererek yardım isteme yetkisi.

Kaymakam Nasıl Olunur?

Kaymakam olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Adaylar, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Sosyoloji, Psikoloji veya Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler Fakültelerinden birinden mezun olmalıdır. Mezuniyetin ardından kaymakam adaylığı sürecine katılmak için başvuruda bulunulur. Kaymakam adayları, bir dizi staj ve eğitim programından geçerler. Stajlar, il merkezi, kaymakam refikliği, mülkiye müfettişi refakatinde, bakanlık merkezi (dil kursu) ve yurt dışı stajını içerir. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından kaymakam adayları kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayarak kaymakam olarak atanabilirler.

Kaymakam Maaşı Ne Kadar?

Kaymakam maaşı, unvanın derecesine ve görev yaptığı ilçenin özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Kamu sektöründe görev alan kaymakamlar, devlet memuru statüsünde olduğu için maaşlarında belirli bir taban ve derece sistemi bulunur. Maaşlar, devletin belirlediği standartlara göre düzenlenir ve her yıl yapılan zam oranlarıyla güncellenir. Ayrıca, kaymakamların görev yaptıkları ilçedeki ek görev ve sorumluluklarına bağlı olarak ek ödemeler alması da mümkündür.

Sonuç

Kaymakamlar, ilçenin en üst düzey mülki idare amirleri olarak görev yaparlar ve il valilerinin denetimi altında çalışırlar. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlama, halkın taleplerini yerine getirme, kamu hizmetlerini denetleme gibi görev ve sorumlulukları vardır. Kaymakamlar, belirli yetkilere sahiptir ve ilçenin güvenliği, kamu düzeni ve refahı için çalışmalar yürütürler. Kaymakam olabilmek için belirli eğitim ve staj süreçlerinden geçmek gerekmektedir. Maaşları, unvanın derecesine ve görev yaptıkları ilçenin özelliklerine göre değişiklik gösterir. Kaymakamlık, ülkenin idari yapısında önemli bir role sahiptir ve toplum hizmetine odaklanmış bir meslektir.