Defterdarın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Defterdarın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Temmuz 1, 2023 0 Yazar: plasnes

Defterdarlık, Osmanlı Devleti’nden günümüze uzanan ve maliye alanında önemli bir görevi temsil eden bir unvandır. Defterdarlar, devletin mali işlerinin yönetiminden sorumlu olan ve mali politikaların belirlenmesine katkıda bulunan önemli görevlilerdir. Bu makalede, defterdarlığın ne olduğu, görevleri, sorumlulukları, yetkileri ve nasıl defterdar olunabileceği konuları ele alınacaktır.

Defterdar nedir?

Defterdar, Osmanlı Devleti’nin maliye nazırına verilen bir unvandır. Aynı zamanda Divan-ı Hümayun üyesi olan defterdarlar, mali işlerin yönetiminden sorumluydular. Günümüzde de defterdar kelimesi, maliye alanında üst düzey görevlileri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Defterdarın görevleri nelerdir?

Defterdarların temel görevi, devletin mali işlerini yönetmek ve denetlemektir. Bunun yanı sıra aşağıdaki görevleri de yerine getirirler:

 • Vergi toplama ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek
 • Devletin gelir ve giderlerini takip etmek
 • Vergi birimleri ile işletmelerden elde edilen gelirleri merkeze aktarmak
 • Hazine kayıtlarını düzenlemek ve raporlamak
 • Bütçe hazırlığına katkıda bulunmak
 • Mali işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

Defterdarın sorumlulukları nelerdir?

Defterdarlar, mali işlerin yanı sıra aşağıdaki sorumlulukları da üstlenirler:

 • Devletin mali kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Mali disiplini sağlamak ve gerektiğinde önlemler almak
 • Vergi sisteminin işleyişini denetlemek ve geliştirmek
 • Vergi kaçakçılığı ve mali suistimalleri önlemek
 • Mali raporlar ve hesaplamalar yaparak yöneticilere bilgi sunmak
 • Mali politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak

Defterdarın yetkileri nelerdir?

Defterdarlar, mali işlerin yönetimi ve denetimi konusunda geniş yetkilere sahiptir. Bunlar şunları içerir:

 • Vergi toplama ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirme yetkisi
 • Hazineye ait kaynakların kullanımını onaylama yetkisi
 • Mali kayıtların tutulması ve denetlenmesi yetkisi
 • Vergi cezaları ve yaptırımlarının uygulanması yetkisi
 • Mali raporlama ve hesap verme yetkisi
 • Mali politikaların belirlenmesi ve uygulanması yetkisi

Defterdar Nasıl Olunurdu?

Defterdarlık görevine gelmek için belirli bir süreç izlenir. Genellikle devlet memurları arasından seçilen defterdarlar, maliye alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Adaylar, ilgili alanda eğitim almış olmalı ve mesleki deneyime sahip olmalıdır. Devletin düzenlediği sınavlara girerek başarılı olan adaylar, defterdarlık görevine atanabilirler. Ayrıca kişinin yetkinlikleri, liderlik becerileri ve mali konulara hakimiyeti de değerlendirilir.

Sonuç

Defterdar, Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar uzanan bir maliye görevlisidir. Mali işlerin yönetimi, gelir ve giderlerin takibi, vergi toplama ve tahsilat gibi önemli görevleri üstlenir. Ayrıca defterdarlar, devletin mali politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur ve mali disiplini sağlarlar. Defterdarlık görevine gelmek için uygun eğitim, deneyim ve yetkinliklere sahip olmak gerekmektedir. Bu makalede defterdarın görevleri, sorumlulukları, yetkileri ve nasıl olunacağı üzerine bilgiler sunulmuştur.