Yakın Çağ’da Coğrafya Kısaca

Yakın Çağ’da Coğrafya Kısaca

Haziran 22, 2023 0 Yazar: plasnes

Coğrafya biliminin gelişimi açısından Yakın Çağ’ın en önemli özelliği, yapılan keşiflerin artık sadece tanıma ve tanıtma amacıyla değil, fiziksel ve beşeri unsurlardaki farklılıkları açıklama amacıyla yapılan bilimsel seyahatler olmasıdır.

Bu nedenle, coğrafyanın gerçek anlamda bilimsel bir nitelik kazandığı dönem, XVIII. yüzyılın sonlarından XIX. yüzyılın başlarına kadar olan süreçtir. Bu dönemde coğrafya araştırma yöntemleri ve teknikleri ortaya çıkmış ve coğrafya biliminin bilimsel kimliği oluşmuştur.

Alexander Von Humboldt (Aleksandır Van Humbolt) (1769-1859), Carl Ritter (Karl Ritter) (1779-1859) ve Frederic Ratzel (Firederik Ratzel) (1844-1904) gibi isimler, coğrafyanın bilimsel kimlik kazanmasında büyük etkiye sahip olmuş ve çağdaş coğrafyanın kurucuları olarak kabul edilmektedir. Coğrafyanın fiziki unsurlarını inceleyen Humboldt, gezi gözlem yöntemiyle birlikte coğrafyanın bilimsel araştırma metotlarını geliştirmiştir.

Ritter, beşeri coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilen bir isimdir. O, insan ve doğa arasındaki ilişkiye önem vererek coğrafyanın bu ilişkiyi merkezine almasını savunmuştur. Ratzel ise beşeri coğrafya konularını veriler kullanarak açıklamaya çalışmıştır. Bu dönem, coğrafyanın bir bilim olarak üniversitelerde yerini aldığı ve kurumsallaşarak büyük bir ilerleme kaydettiği dönem olarak da bilinir ve modern coğrafya dönemi olarak adlandırılır.

Modern coğrafya döneminde farklı yaklaşımlar coğrafyacıları etkilemiştir, ancak iklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü gibi doğal unsurların insan yaşamını ve faaliyetlerini kontrol eden etken unsurlar olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.

XIX. ve XX. yüzyıllarda dünya neredeyse tamamen keşfedilmiş ve bilinmeyen bölgeler kalmamıştır. Yeryüzünün tamamen keşfedilmesinden sonra, doğal ortam ile insan etkileşimi coğrafyanın odak noktasını oluşturmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bilimsel gelişmeler, coğrafya bilimine de yansımıştır. Günümüzde hala devam ettiği kabul edilen çağdaş coğrafya dönemi olarak adlandırılan bu dönem, coğrafyanın sürekli olarak geliştiği bir dönemdir.