Cumhur Başkanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Cumhur Başkanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Haziran 28, 2023 0 Yazar: plasnes

Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanı, hem sembolik bir rolü hem de önemli bir yürütme yetkisi olan bir pozisyondur. Cumhurbaşkanının görevleri, sorumlulukları ve yetkileri, Türkiye’nin siyasi yapısının temel unsurlarından birini oluşturur. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmek için belirli şartlar ve süreçler bulunmaktadır. Bu makalede, Cumhurbaşkanının ne olduğu, görevleri, sorumlulukları, yetkileri, seçim süreci ve maaşı gibi önemli konulara odaklanacağız.

Cumhur Başkanı Nedir?

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin başı olarak görev yapan ve devleti ve Türk Milletinin birliğini temsil eden kişidir. Bu makam, Türkiye’nin yürütme yetkisini kullanır ve devlet organlarının düzenli çalışmasını sağlar. Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın uygulanmasını gözetir ve ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne mesajlar iletebilir. Ayrıca, üst kademe kamu yöneticilerini atama yetkisine de sahiptir.

Cumhur Başkanının Görevleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının görevleri şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milletinin birliğini temsil etmek.
 • Anayasa’nın uygulanmasını sağlamak ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etmek.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşması yapmak ve Meclise mesajlar iletmek.
 • Kanunları yayımlamak ve gerektiğinde Meclis’e geri göndermek.
 • Üst kademe kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek.
 • Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerini göndermek ve yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek.
 • Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.
 • Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve güvenlik konularında kararlar almak.

Cumhur Başkanının Sorumlulukları Nelerdir?

Cumhurbaşkanının sorumlulukları şunları içerir:

 • Devletin varlığını, bağımsızlığını, milletin egemenliğini, Anayasa ve hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik Cumhuriyet ilkesini korumak ve bu değerlere bağlı kalmak.
 • Milletin huzur ve refahı, devletin bekası, milli dayanışma ve adaletin sağlanması için gereken önlemleri almak.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin bağlı olduğu uluslararası kurallara uygun olarak dış ilişkileri yürütmek ve uluslararası anlaşmalara uymak.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini, kamu düzenini, genel ahlakı ve adaleti sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
 • Cumhurbaşkanlığı makamının itibarını ve saygınlığını korumak.

Cumhur Başkanının Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının yetkileri şunları içerir:

 • Kanunları yayımlama yetkisi.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni feshetme yetkisi.
 • Üst kademe kamu yöneticilerini atama ve görevlerine son verme yetkisi.
 • Yabancı devlet temsilcilerini kabul etme ve yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerini gönderme yetkisi.
 • Milli güvenlik politikalarını belirleme ve güvenlik konularında kararlar alma yetkisi.
 • Af ilan etme yetkisi.
 • Anayasa değişikliği için halkoylaması kararı alma yetkisi.
 • Olağanüstü hal ilan etme yetkisi.

Cumhur Başkanı Nasıl Olunur?

Cumhurbaşkanı olmak için belirli şartlar ve süreçler vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, en az 40 yaşında olma, üniversite mezunu olma veya meslekî eğitim veya sanatta yeterlilik sahibi olma gibi kriterler aranır. Cumhurbaşkanı seçimi, genel seçimlerin ardından yapılır ve adaylar Türk Milleti tarafından doğrudan seçilir. Seçimlerde en fazla oy alan aday Cumhurbaşkanı olur.

Cumhur Başkanının Maaşı Ne Kadar?

Cumhurbaşkanının maaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst makamına yakışır bir şekilde belirlenir. 2021 itibarıyla Cumhurbaşkanının aylık brüt maaşı 32.540 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, Cumhurbaşkanının yaptığı görevlerin önemini ve sorumluluklarının ağırlığını yansıtmaktadır. Cumhurbaşkanının maaşı her yıl belirli oranda artış gösterebilir, bu nedenle güncel maaş bilgileri ilgili kaynaklardan takip edilmelidir.

Sonuç

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst makamı olup önemli bir sembolik rolü ve yürütme yetkileri bulunmaktadır. Görevleri, sorumlulukları ve yetkileriyle ülkenin siyasi yapısını şekillendiren Cumhurbaşkanı, belirli şartlar ve süreçler çerçevesinde seçilmektedir. Ayrıca, Cumhurbaşkanının maaşı da görevin önemini yansıtan bir düzeyde belirlenmektedir. Türkiye’nin siyasi sisteminin temel unsurlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı makamı, ülkenin yönetimine ve kalkınmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.