Çevre Kirliliği Türleri, Nükleer Santraller ve Çernobil Felaketi

Çevre Kirliliği Türleri, Nükleer Santraller ve Çernobil Felaketi

Haziran 21, 2023 0 Yazar: plasnes

Çevre Kirliliği Nedir?

Çevre kirliliği, genel olarak hava, su, toprak ve gürültü gibi faktörlerin zararlı etkileri sonucu ortaya çıkan bir durumdur. İnsanoğlu, doğal çevrenin ve kaynakların sınırlı olduğunun farkında olmadan, ihtiyaçlarını karşılamak için çevreye zarar vermektedir. Diğer canlıların tüketim alışkanlıkları doğal beslenme üzerine kurulu iken, insanların tüketim alışkanlıkları sınırsız bir boyuta ulaşmıştır.

Bilinçsiz tüketim alışkanlıkları, fosil yakıtların kullanımını artırmakta ve diğer canlıların yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Gezegenimizdeki nüfus artışıyla birlikte, topraktaki verimlilik, tatlı su kaynakları ve biyolojik çeşitlilik azalmaktadır.

Nükleer Santraller ve Çernobil Felaketi

Çevre kirliliğinin bir diğer kaynağı nükleer atıklardır. Nükleer enerji tesislerinde yaşanan kazalar, su ve toprağı onarılamaz şekilde kirleten ciddi bir tehlikedir. Çernobil, Ukrayna’da gerçekleşen nükleer kaza, Karadeniz Havzası ülkelerini olumsuz etkilemiş ve 1986 yılında meydana gelmesine rağmen etkileri uzun süre devam etmiştir.

Çernobil felaketinden sonra, Japonya’nın Fukuşima Nükleer Santrali’nde 2011 Töhaku depremi ve tsunamisi sonrasında ikinci büyük nükleer kaza yaşanmıştır. Bu nükleer kaza sonucunda radyoaktif maddeler hâlen atmosfere salınmaktadır.

Nükleer santrallerin en önemli sorunlarından biri, atık yakıt sorunudur. Bu atıkların güvenli bir şekilde yaklaşık üç yüz yıl boyunca depolanması gerekmektedir. Ayrıca kazaların olasılığı da büyük bir risk teşkil etmektedir. Ukrayna’daki Çernobil kentinde 1986 yılında gerçekleşen nükleer kaza, kontrol altına alınamamış ve onlarca insanın ölümüne, radyasyon bulutunun Avrupa’ya yayılmasına ve besinlere karışmasına neden olmuştur. Özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde kanser vakalarının ve sakat doğumların artması, Çernobil kazasının etkileri olarak gösterilmektedir. Bu olay, nükleer enerjiye olan kamuoyu güvenini sarsmıştır.

Genişleyen kentler, bilinçsiz kentleşme ve betonlaşma sonucu tarımsal alanların daralmasına sebep olmaktadır. Plansız yapılaşma, katı ve sıvı atıkların çevreyi daha da kirletmesine neden olmaktadır. Ayrıca gürültü kirliliği de günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.