Belediye Zabıtasının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Belediye Zabıtasının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Haziran 26, 2023 0 Yazar: plasnes

Belediye Zabıtası, yerel yönetimler bünyesinde görev yapan, kamu düzeninin sağlanması, halk sağlığının korunması ve belediye mevzuatının uygulanmasında sorumluluk taşıyan bir meslek grubudur. Belediye zabıtası, belediyelerin sahip olduğu yetkiler ve sorumluluklar doğrultusunda faaliyet gösterir. Bu makalede belediye zabıtasının ne olduğunu, görevlerini, sorumluluklarını, yetkilerini, nasıl olunabileceğini ve maaş düzeyini ele alacağız.

Belediye Zabıtası nedir?

Belediye Zabıtası, yerel yönetimlere bağlı olarak çalışan, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için görev yapan bir meslek grubudur. Belediye zabıtası, belediye mevzuatı ve ilgili kanunlar doğrultusunda çalışır. Silah taşıma yetkisi olmayan zabıta memurları, halkın güvenliğini sağlamak, yasa dışı faaliyetleri önlemek ve belediyenin hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışır.

Belediye Zabıtasının görevleri nelerdir?

Belediye zabıtasının görevleri, belediye mevzuatı çerçevesinde belirlenmiştir. İşte belediye zabıtasının temel görevleri:

 1. Kamu düzeninin sağlanması: Belediye zabıtası, belediyenin sorumluluk alanı içerisinde kamu düzeninin sağlanmasını ve halkın güvenliğini temin etmeyi amaçlar. Bu kapsamda, gürültü kirliliği, trafik düzeni, yasa dışı faaliyetler gibi konularda denetim yapar ve gerekli önlemleri alır.
 2. İş yeri denetimleri: Belediye zabıtası, iş yerlerinin belediye mevzuatına uygun olarak faaliyet gösterip göstermediğini denetler. Ruhsatlı iş yerlerinin düzenli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlar, ruhsatsız iş yerlerini tespit eder ve gerekli işlemleri uygular.
 3. Trafik denetimleri: Belediye zabıtası, trafik düzeninin sağlanması için denetimler yapar. Yaya ve araç trafiğinin düzenli akışını sağlamak, trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etmek ve gerektiğinde cezai işlem uygulamak gibi sorumlulukları bulunur.
 4. Halk sağlığının korunması: Belediye zabıtası, gıda işletmeleri, pazar yerleri, restoranlar ve benzeri yerlerin hijyenik şartlara uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar. Gıda denetimleri yapar, sağlık koşullarına uygun olmayan işletmeleri tespit eder ve gerekli önlemleri alır.
 5. İlan ve reklam denetimleri: Belediye zabıtası, belediye sınırları içerisindeki ilan ve reklamların kurallara uygun olarak yapılmasını denetler. İzinsiz ilan ya da afiş asanları tespit eder, kaçak reklamları önler ve gerektiğinde cezai işlem uygular.

Belediye Zabıtasının sorumlulukları nelerdir?

Belediye zabıtasının sorumlulukları, belediyenin mevzuatına göre belirlenir. İşte belediye zabıtasının başlıca sorumlulukları:

 1. Kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin temini: Belediye zabıtası, toplum düzenini ve güvenliğini sağlamak için çalışır. Halkın güvenliğini tehdit eden durumları tespit eder, yasa dışı faaliyetleri önler ve gerektiğinde yetkililere bilgi verir.
 2. Belediye mevzuatının uygulanması: Belediye zabıtası, belediye mevzuatının düzgün bir şekilde uygulanmasından sorumludur. İş yeri ruhsatlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, yapılaşma kurallarının takip edilmesi gibi konuları denetler ve gerekli işlemleri gerçekleştirir.
 3. Halkın şikayetlerini değerlendirme ve çözüm üretme: Belediye zabıtası, halkın şikayetlerini dinler, sorunları tespit eder ve çözüm üretmeye çalışır. İş yerlerinden gelen şikayetleri değerlendirir, halkın huzurunu sağlamak için gerekli adımları atar.
 4. Denetim ve raporlama: Belediye zabıtası, denetimler yapar ve bunları raporlar. İş yerlerinin düzenli olarak denetlenmesi, trafik ihlallerinin tespit edilmesi gibi konuları raporlar ve gerektiğinde ilgili birimlere bildirir.

Belediye Zabıtasının yetkileri nelerdir?

Belediye zabıtasının sahip olduğu yetkiler, belediye mevzuatına göre belirlenir. İşte belediye zabıtasının temel yetkileri:

 1. Denetim yapma yetkisi: Belediye zabıtası, iş yerlerini, pazar yerlerini, gıda işletmelerini, trafik düzenini ve benzeri konuları denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler sırasında gerektiğinde cezai işlem uygulama yetkisi de bulunur.
 2. Uyarı ve bilgilendirme yetkisi: Belediye zabıtası, toplumun düzenini sağlamak amacıyla halka uyarı ve bilgilendirme yapma yetkisine sahiptir. Trafik kurallarına uymayan sürücüleri uyarabilir, iş yeri sahiplerini mevzuata uygun davranmaları konusunda bilgilendirebilir.
 3. Cezai işlem uygulama yetkisi: Belediye zabıtası, tespit ettiği yasa dışı faaliyetleri veya mevzuat ihlallerini cezai işlem uygulayarak önleyebilir. İş yerlerine cezai yaptırım uygulayabilir, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza kesme yetkisine sahiptir.

Belediye Zabıtası Nasıl Olunur?

Belediye zabıtası olmak isteyenler için bazı şartlar bulunmaktadır. İşte belediye zabıtası olmak için gerekenler:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Belediye zabıtası olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.
 2. Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak: Belediye zabıtası olmak isteyenlerin kamu haklarından mahrum edilmemiş olmaları gerekmektedir.
 3. En az lise mezunu olmak: Belediye zabıtası olmak için en az lise mezunu olmak şartı aranır.
 4. Boy ve kilo şartları: Belediye zabıtası olmak isteyenlerin belirlenen boy ve kilo şartlarını karşılamaları gerekmektedir.
 5. İlgili sınavlara katılmak: Belediye zabıtası olabilmek için ilgili sınavlara katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Bu sınavlar arasında KPSS gibi genel yetenek ve genel kültür sınavları yer alabilir.

Belediye Zabıtası Maaşı Ne Kadar?

Belediye zabıtasının maaşı, çalıştığı belediye ve statüsüne göre değişiklik gösterebilir. Belediye zabıtası memur olarak görev yapıyorsa, memur maaş skalasına tabi olur. Bu durumda, zabıta memurunun maaşı, derece, kademeye, çalışma süresine ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Ayrıca, belediyenin bütçe durumu, ilin ekonomik koşulları ve diğer faktörler de maaş düzeyini etkileyebilir.

Sonuç

Belediye zabıtası, yerel yönetimlerin kamu düzeni sağlama, halk sağlığını koruma ve belediye mevzuatının uygulanması gibi görevlerini yerine getiren önemli bir meslek grubudur. Görevleri arasında denetim yapmak, cezai işlem uygulamak, halkı bilgilendirmek ve huzuru sağlamak bulunur. Belediye zabıtası olmak için belirli şartları karşılamak ve ilgili sınavlardan başarılı olmak gerekmektedir. Maaş düzeyi ise belediye, statü ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Belediye zabıtası, yerel yönetimlerin düzeni ve güvenliği sağlama konusundaki önemli bir aktör olarak toplumun hizmetindedir.