Aile Hekiminin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Aile Hekiminin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Haziran 26, 2023 0 Yazar: plasnes

Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan aile hekimliği, toplumun genel sağlığını korumak ve bireylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyük bir rol oynamaktadır. Aile hekimi, hastaların sağlık durumunu inceleyen, tanı koyan, tedavi eden ve hastalıkların önlenmesi için düzenli sağlık taramaları gerçekleştiren bir doktor grubudur. Bu makalede, aile hekiminin ne olduğunu, görevlerini, sorumluluklarını, yetkilerini, nasıl olunacağını ve maaşlarını ele alacağız.

Aile Hekimi nedir?

Aile hekimi, bir toplumun sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran ve koordine eden birinci basamak sağlık hizmeti sunucusudur. Aile hekimi, tıbbi eğitimini tamamlamış bir doktordur ve çeşitli yaş gruplarındaki hastalara genel tıbbi bakım sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Aile hekimi, aile sağlığı merkezlerinde veya muayenehanelerinde çalışabilir ve hastaların birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir yelpazede hizmetler sunar.

Aile Hekiminin görevleri nelerdir?

Aile hekiminin görevleri, hastaların sağlık durumunu izlemek, tanı koymak, tedavi etmek ve hastalıkların önlenmesi için gerekli önlemleri almak olarak özetlenebilir. Aşağıda aile hekiminin ana görevleri sıralanmıştır:

 1. Hastaların sağlık durumunu değerlendirmek ve tanı koymak: Aile hekimi, hastaların şikayetlerini dinler, ayrıntılı bir hastalık öyküsü alır, fiziksel muayene yapar ve gerektiğinde tanı testleri isteyerek hastalıkların teşhisini koyar.
 2. Tedavi ve yönetim sağlamak: Aile hekimi, tanı koyduktan sonra hastaların tedavi planını oluşturur, ilaç reçete eder, tıbbi müdahaleler yapar ve hastaların iyileşme süreçlerini yönetir.
 3. Sağlık taramaları yapmak: Aile hekimi, aile sağlığı merkezine kayıtlı bireylere düzenli sağlık taramaları yapar. Bu taramalar, hastalıkların erken teşhisini sağlamak, risk faktörlerini belirlemek ve hastaların genel sağlık durumunu izlemek amacıyla gerçekleştirilir.
 4. Hastaları yönlendirmek: Aile hekimi, uzmanlık gerektiren ciddi rahatsızlıklar veya ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastaları ilgili uzmanlara veya sağlık kuruluşlarına yönlendirir.
 5. Hastalık önleme ve eğitim: Aile hekimi, hastalıkları önleme konusunda hastaları bilgilendirir, sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında danışmanlık yapar ve aşı takvimini takip ederek hastaların aşılanmasını sağlar.
 6. Kronik hastalıkların yönetimi: Aile hekimi, kronik hastalıkları olan hastaların tedavi ve yönetiminde önemli bir rol oynar. Bu hastalıkların izlemi, ilaç reçete etme, laboratuvar testlerini takip etme ve hastaların yaşam tarzı değişiklikleri konusunda rehberlik etme gibi sorumlulukları vardır.

Aile Hekiminin sorumlulukları nelerdir?

Aile hekimleri, hastaların sağlık durumunu korumak ve iyileştirmek için bir dizi sorumluluk üstlenir. Aşağıda aile hekiminin başlıca sorumlulukları sıralanmıştır:

 1. Hastaların tıbbi kayıtlarını tutmak: Aile hekimi, hastaların tıbbi geçmişlerini ve tedavi bilgilerini kaydetmekten sorumludur. Bu kayıtlar, hastaların gelecekteki tedavi ve takipleri için önemli bir referans noktasıdır.
 2. Hasta takibi ve yönetimi: Aile hekimi, hastaların düzenli takiplerini yapar, ilaçlarını düzenler, laboratuvar sonuçlarını değerlendirir ve hastaların genel sağlık durumunu izler. Ayrıca, hastaların randevularını düzenlemek ve yönetmek gibi organizasyonel sorumlulukları da vardır.
 3. Acil durum yönetimi: Aile hekimi, acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli tedbirleri alır. Acil durumlar için hastaları yönlendirir ve gerektiğinde acil sağlık hizmetlerini koordine eder.
 4. Halk sağlığının korunması: Aile hekimi, toplumun genel sağlığını korumak için önleyici sağlık hizmetleri sunar. Bu kapsamda aşılar uygular, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlar ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirme yapar.
 5. Sağlık politikalarına katkı sağlama: Aile hekimi, sağlık politikalarının oluşturulmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunur. Deneyimlerini ve uzmanlığını kullanarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve toplumun sağlığını iyileştirmek için önerilerde bulunur.

Aile Hekiminin yetkileri nelerdir?

Aile hekimlerinin bazı yetkileri vardır ve bu yetkiler, hastaların sağlık ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamalarını sağlar. Aşağıda aile hekiminin bazı yetkileri sıralanmıştır:

 1. Tanı koyma: Aile hekimleri, hastaların şikayetlerini değerlendirir, fiziksel muayene yapar ve gerektiğinde tanı testleri isteyerek hastalıkların tanısını koyar.
 2. Tedavi etme: Aile hekimleri, tanı koyduktan sonra hastaların tedavi planını oluşturur, ilaç reçete eder ve tıbbi müdahaleler yapar.
 3. Hastaları yönlendirme: Aile hekimleri, uzmanlık gerektiren durumlarda hastaları ilgili uzmanlara veya sağlık kuruluşlarına yönlendirir.
 4. İlaç reçete etme: Aile hekimleri, uygun gördükleri durumlarda hastalara ilaç reçete eder ve bu süreçte ilaç seçimi ve dozajı gibi önemli kararlar alır.
 5. Sağlık taramaları yapma: Aile hekimleri, aile sağlığı merkezine kayıtlı bireylere düzenli sağlık taramaları yaparak hastalıkların erken teşhisini ve önlenmesini sağlar.

Aile Hekimi Nasıl Olunur?

Aile hekimi olmak için çeşitli eğitim basamakları gerekmektedir. İşte aile hekimi olmak için izlenmesi gereken yollar:

 1. Tıp fakültesine başvuru: Aile hekimi olmak isteyen bireyler, tıp fakültesine başvurarak tıp eğitimine başlarlar. Tıp fakültesinde genel tıp eğitimi alırlar.
 2. Aile Hekimliği eğitimi: Tıp fakültesini başarıyla tamamlayan bireyler, aile hekimliği eğitim programına katılmalıdır. Bu programı tamamlayarak “Aile Hekimi Sertifikası” alırlar.
 3. Uzmanlık eğitimi (isteğe bağlı): Aile hekimleri, isteğe bağlı olarak herhangi bir tıp uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi alabilirler. Bu durumda, tıpta uzmanlık sınavını geçerek uzmanlık unvanı kazanırlar.

Aile Hekimi Maaşı Ne Kadar?

Aile hekimlerinin maaşları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ülkeden ülkeye, çalışma koşullarına ve deneyim düzeyine göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, aile hekiminin çalıştığı sağlık kuruluşuna ve çalışma süresine göre de maaşlar değişebilir.

Genel olarak, aile hekimlerinin maaşları, diğer tıp uzmanlarına kıyasla daha düşük olabilir. Ancak, uzmanlık alanı ve deneyim düzeyi arttıkça maaşlar da artabilir.

Sonuç

Aile hekimleri, toplumun genel sağlığını korumak ve bireylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir role sahiptir. Görevleri arasında tanı koyma, tedavi etme, hastaları yönlendirme, sağlık taramaları yapma ve hastalık önleme yer almaktadır. Aile hekimleri, genel tıp eğitimi alarak ve aile hekimliği eğitimini tamamlayarak bu alanda çalışmaya başlarlar. Aile hekimlerinin maaşları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak, toplum sağlığına sağladıkları önemli katkıları göz önüne alındığında, aile hekimlerinin rolü ve değeri büyüktür.